SKLADOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT

  • skladování komodit ve velkokapacitním sile v Blovicích - 69 000 t, halových skladech v Blovicích - 2 500 t
  • skladování zboží pro Správu Státních Hmotných Rezerv jakožto koordinátor SSHR
  • předčistící, čistící a sušící technologie
  • ošetření obilovin, luskovin, obilovin na požadované jakostní parametry
  • naskladnění, vyskladnění nákladních automobilů bez výškového omezení
  • naskladnění, vyskladnění na vagóny (popř. ucelené vlaky)


KONTAKT:

Vedoucí provozu ZETEN Blovice

Bc. Miroslav Kůs
tel.: + 420 721 836 843
email:
kus.miroslav@zetenblovice.cz