KRMIVA PRO DRŮBEŽ


  • pro kuřata, kuřice, nosnice, křepelek
  • pro výkrm brojlerů
  • pro výkrm a chov krůt
  • pro výkrm a chov kachen, hus a pštrosů


KUŘATA, KUŘICE, NOSNICE, KŘEPELKY


K1
krmivo pro odchov kuřat nosného typu do 14 dnů, sypká 

 K2 
krmivo pro odchov kuřat nosného typu od 14 dnů, vhodné také pro holuby a křepelky, drcené granule

KZK

krmivo pro odchov kuřat nosného typu před snáškou, drcené granule

N2
prémiové krmivo pro užitkové, snáškové nosnice, sypká nebo granule

 Křepelka
krmivo pro nosné křepelky, drcené granule

VÝKRM BROJLERŮ


BR 1

krmivo pro výkrm brojlerů do 10 - 15 dnů, drcené granule, obsahuje kokcidiostatikum

 BR 2
krmivo pro výkrm brojlerů  od 11 do 30 až 32 dne, granule, obsahuje kokcidiostaikum

BR 3

krmivo pro výkrm brojlerů v poslední fáui, zkrmuje se 5 - 7 dní před porážkou, neobsahuje kokcidiostatikum


VÝKRM A CHOV KRŮT


KR 1

krmivo pro výkrm krůt do 7 týdnů stáří, drcené granule, obsahuje kokcidiostatikum

KR 2

krmivo pro výkrm krůt do 9 týdnů stáří, granule, obsahuje kokcidiostatikum

KR 3

krmivo pro výkrm krůt do 12 týdnů stáří, granule, obsahuje kokcidiostatikum

KR 4

krmivo pro výkrm krůt od 13 týdnů stáří, granule, neobsahuje kokcidiostatikum

.

KACHNY, HUSY, PŠTROSI


VKCH 1

krmivo pro odchov, výkrm kachen, hus a pštrosů do 3 týdnů stáří, drcené granule

VKCH 2

krmivo pro odchov, výkrm kachen, hus a pštrosů od 3 týdnů stáří, granule

Pro velkochovy drůbeže jsou receptury sestavovány individuálně dle:

  1. požadavků zákazníka - "receptury na míru - na farmu" 
  2. surovinové skladby výrobny krmných směsí,  doporučených živinových parametrů pro jednotlivé kategorie, plemena drůbeže

Manager pro sektor drůbeže

Ing. Ivo Pecl
tel.: + 420 728 622 415

​email: pecl(zavinac)zetenblovice.cz

Obchodní ředitel

Ing. Jan Kolomazník
tel.: + 420 721 912 501
email: kolomaznik(zavinac)zetenblovice.cz