PRO DOPRAVCENákladní automobilová doprava

Pokud je Vaším místem skládky VKS Blovice, Silo Blovice

! ! ! Vjezd do areálu z ulice Poplužní, 336 01 Blovice ! ! !

po vjezdu do areálu vjeďte na váhu, kde se o Vás obsluha váhy postará a nasměruje Vás na požadované a správné místo skládky

ZEMPO Blovice

Hobby prodejna - ulice HUSOVA 276, 336 01 Blovice