NÁKUP A PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT

Společnost ZETEN spol. s r. o. patří již od svého založení v roce 1993 k tradičním partnerům v oblasti nákupu, posklizňové úpravy a následného skladování rostlinných komodit, a to nejen v rámci Plzeňského kraje. Disponujeme celkovou skladovací kapacitou: 72 000 t ve skladu Blovice.

Společnost ZETEN spol. s r. o. vykupuje odvých zákazníků krmné obiloviny, potravinářské obiloviny, olejniny, luštěniny, mák atd. Krmné obiloviny jsou převážně zpracovány na vlastní výrobu krmných směsí. Potravinářské obiloviny jsou zpracovány mlýny, sladovnami, pivovary atd..


Obchody jsou realizovány v cenách "na pevno - aktuálních" nebo na "termínovaných obchodech" Krmné obiloviny:

 • pšenice krmná
 • ječmen (ozimý, jarní)
 • oves krmný
 • kukuřice
 • tritikale
 • hrách krmný

 

Luštěniny:

 • hrách krmný

Potravinářské obiloviny:agroserver

 • pšenice potravinářská
 • ječmen sladovnický
 • žito potravinářské
 • oves potravinářský

BIO obiloviny:

 • bio pšenice krmná, potravinářská
 • bio ječmen krmný

Olejniny:

 • řepka ozimá

ODDĚLENÍ OBCHODNÍ

Obchodní ředitel

Ing. Jan Kolomazník
tel.: + 420 721 912 501
email: 
kolomaznik@zetenblovice.cz