NÁKUP A PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT


Společnost ZETEN spol. s r. o. patří již od svého založení v roce 1993 k tradičním partnerům v oblasti nákupu, posklizňové úpravy a následného skladování rostlinných komodit, a to nejen v rámci Plzeňského kraje. Disponujeme celkovou skladovací kapacitou: 72 000 t ve skladu Blovice.

Společnost ZETEN spol. s r. o. vykupuje odvých zákazníků krmné obiloviny, potravinářské obiloviny, olejniny, luštěniny, mák atd. Krmné obiloviny jsou převážně zpracovány na vlastní výrobu krmných směsí. Potravinářské obiloviny jsou zpracovány mlýny, sladovnami, pivovary atd..


Obchody jsou realizovány v cenách "na pevno - aktuálních" nebo na "termínovaných obchodech" agroserver

Potravinářské obiloviny

pšenice potravinářská


ječmen sladovnický


žito potravinářské


oves potravinářský

Krmné obiloviny

pšenice krmná

ječmen (ozimý, jarní)

oves krmný

kukuřice

tritikale

hrách krmný
Luštěniny

hrách krmný
Olejniny

řepka ozimá
BIO obiloviny

bio pšenice krmná, potravinářská

bio ječmen krmný

Obchodní ředitel

Ing. Jan Kolomazník
tel.: + 420 721 912 501
email: kolomaznik(zavinac)zetenblovice.cz ​

Obchodní zástupce

Ing. Václav Valenta
tel.: + 420 724 038 030
email: valenta(zavinac)zetenblovice.cz ​