LABORATOŘE

Společnost ZETEN spol. s r. o. disponujeme dvěma moderními laboratořemi:

Laboratoř: ZETEN Blovice - laboratorní rozbory zaměřené na obiloviny

  • stanovení vlhkosti, stanovení příměsí a nečistot, stanovení N-látek, stanovení objemové hmotnosti, stanovení čísla poklesu, stanovení obsahu lepku, stanovení klíčivosti, SDS test, Zelenyho test, stanovení obsahu oleje u řepky

Laboratoř: FINK, VKS Nezvěstice - laboratorní rozbory zaměřené na krmné směsi:

  • stanovení vlhkosti, stanovení příměsí a nečistot, stanovení N-látek, stanovení objemové hmotnosti, stanovení obsahu vlákniny, obsah tuku, stanovení obsahu vápníku, sodíku, stanovení zrnitosti sypkých směsí, stanovení pevnosti granulí, stanovení odrolu granulí, smluvní zajištění stanovení obsahu mykotoxinů, doplňkových látek atd. 


Obě laboratoře dodržují systémy vstupní - mezioperační - výstupní kontroly vykonávané kvalifikovaným personálemlaboratoř Blovice

Šárka Brunnerová
tel.: + 420 371 526 518
email: brunnerova(zavinac)zetenblovice.cz 

laboratoř FINK, VKS Nezvěstice