LaboratořLABORATOŘ

disponujeme moderní obilnou, krmivářskou laboratoří. To nám umožňuje zajistit perfektní vstupní a výstupní kontrolu.

laboratorní rozbory zaměřené na obiloviny


stanovení vlhkosti

stanovení příměsí a nečistot

stanovení N-látek

stanovení  objemové hmotnosti

stanovení čísla poklesu

stanovení obsahu lepku

stanovení klíčivosti

Zelenyho test

stanovení obsahu oleje u řepky

stanovení obsahu mykotoxinů


laboratorní rozbory zaměřené na krmiva


stanovení vlhkosti

stanovení N-látek (laboratorní metoda)

stanovení obsahu vlákniny

stanovení obsahu tuku

stanovení obsahu vápníku

stanovení obsahu sodíku

stanovení zrnitosti sypkých krmiv

stanovení pevnosti granulí

stanovení odrolu granulí

stanovení obsahu mykotoxinů (provozní + zajištění laboratorního rozboru)

zajištění rozboru krmiv na salmonellu

 

Dodržujeme systémy vstupní - mezioperační - výstupní kontroly vykonávané kvalifikovaným personálem

 

Vedoucí laboratoře ZETEN Blovice

Šárka Brunnerová
tel.: + 420 730 870 308

​email: brunnerova(zavinac)zetenblovice.cz

e pro úpravu textu.