AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Můžeme nabídnout služby:

nákladní silniční autodopravy, valníkovými, sklápěcími, cisternovými, jeřábnickými a speciálními vozidly pro rozvoz krmných směsí.


ImageImageImage


ODDĚLENÍ DOPRAVY

Vedoucí dopravy

Antonie Kriegerová
tel.: + 420 739 119 549, +420 371 526 515
email: 
kriegerova@zetenblovice.cz